‘THE GURU GUIDE: Smart visa and how to start business in Thailand’

19 กุมภาพันธ์ 2020

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ร่วมกับ BOI นำโดย คุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ผนึกกำลังกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค รวมพลจัดงานไขข้อข้องใจ ตอบทุกคำถามให้กับชาวต่างชาติในย่านนวัตกรรมปุณณวิถี ที่มีความสนใจและมีข้อสงสัยในการสมัครวีซ่าประเภทสมาร์ทวีซ่า พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ณ ‘District C’ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ย่านนวัตกรรมดิจิทัลของคนเมืองยุคใหม่

เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ แต่ในประเทศไทยยังขาดบุคคลที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และวีซ่าทั่วไปก็อนุญาตให้ต่างชาติสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ในเวลาอันจำกัด ด้วยเหตุนี้ “สมาร์ทวีซ่า” จึงเป็นคำตอบที่จะช่วยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงให้เข้ามาทำธุรกิจ และลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งสมาร์ทวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจหรือลงทุนไทยโดยผู้ถือสมาร์ทวีซ่าจะมีสิทธิพักและทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานนานสูงสุดถึงครั้งละ 4 ปี ทั้งนี้ สมาร์ทวีซ่ามี 5 ประเภท ได้แก่ T (Talents) ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง, I (Investors) นักลงทุน, E (Executives) ผู้บริหารระดับสูง, S (Startups), และ O คู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับสิทธิ์สมาร์ทวีซ่า

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ District C ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่มีจุดมุ่งหมายในการเป็น Bangkok Cybertech District ของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยส่งเสริมการขยายศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย และยังมีศูนย์บริการรูปแบบเดียวกันที่ ‘Chiangmai&co’ จังหวัดเชียงใหม่ โดย One-Stop Service ทั้ง 2 แห่งนี้เน้นการให้คำปรึกษาและบริการด้านการขอสมาร์ทวีซ่า และสนับสนุนการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพแบบครบวงจร

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทวีซ่าได้ที่ ลิ้งค์