Tech & The City EP#02 Urban Living / Citizenship tech ecosystem in Chiang Mai

1 มิถุนายน 2021

Tech & The City EP#02 Urban Living / Citizenship tech ecosystem in Chiang Mai by Global Startup Hub CNX สำหรับตอนที่ 2 นี้ เราจะชวนคุณมาฟังเรื่องราวของนิเวศน์ tech startup ด้านความเป็นอยู่ในเมืองและความเป็นพลเมืองของเชียงใหม่

ชวนติดตามประเด็นที่น่าสนใจจะนำเสนออย่างเช่น…

  • ทำไมต้อง เมดอินเชียงใหม่?​ สำหรับอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน
  • ปัญหา PM2.5 มลภาวะทางอากาศ สามารถแก้ไขได้อย่างไรผ่านมุมมอง tech startup
  • ธุรกิจเดลิเวอรี่และการเข้าใจตลาดท้องถิ่น
  • ดาต้าสามารถมีผลต่อการกระตุ้นความเป็นพลเมืองอย่างไรในเชียงใหม่

ติดตามได้ที่ Facebook page : Global Startup Hub Thailand
หรือ YouTube Channel – StartupThailand https://youtu.be/ASgnI99hF4o

ขอบขอบคุณ Draper Startup House Chiang Mai, Busy Rabbit, AirDeveloppa, และ CCDC: Climate Change Data Center