Tech & The City EP#01 Tech Ecosystem in Chiang Mai โดย Global Startup Hub CNX

13 พฤษภาคม 2021

พบกับเรื่องราวด้านเทคสตาร์ทอัพ ใน Tech & The City EP#01 Tech Ecosystem in Chiang Mai โดย Global Startup Hub CNX ร่วมรับฟังประสบการณ์และความคิดเห็นจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในทุกแง่มุมที่ร้อยเรียงเรื่องราวของเชียงใหม่ นำไปสู่เมืองแห่งสตาร์ทอัพ โดยผ่านประเด็นน่าสนใจที่ไม่ควรพลาด อย่าง..

  • ทำไมเชียงใหม่ถึงเป็นเมืองที่ดีสำหรับสตาร์ทอัพ
  • เรามีสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้ในเชียงใหม่ไหม
  • ทรัพยากรและการสนับสนุนสตาร์ทอัพในเชียงใหม่
  • มุมมองและประสบการณ์จากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

#TechAndTheCity #NIA #StartupThailand #GlobalStartupHubCNX