How to Apply for Smart Visa

18 เมษายน 2020

ในวันที่ 22 เมษายน 2563 นี้ BOI จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์พิเศษสำหรับชาวต่างชาติ ในหัวข้อ “How to Apply for Smart Visa” วีซ่าประเภทพิเศษที่อำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการทำงานหรือลงทุนธุรกิจในประเทศไทย สามารถลงทุนและดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยได้ยาวนานขึ้น โดย BOI พร้อมด้วยพันธมิตรหลัก NIA พร้อมร่วมตอบปัญญา ไขข้อข้องใจ ให้ชาวต่างชาติที่สนใจสมัคร Smart Visa ทุกประเภท

สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code ได้เลย ตั้งแต่วันนี้ !

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://smart-visa.boi.go.th/smart/