Chiangmai&Co เปิดให้บริการแล้ว! จัด Special Workshop เสริมศักยภาพ Angel Investor รุ่นใหม่

5 มิถุนายน 2020

Chiangmai&Co เปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเตรียมจัด Special Workshop วิธีระดมทุน การเจรจาต่อรอง Term Sheet แก่ Angel Investor รุ่นใหม่ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนให้สตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งทุน สร้าง Ecosystem ให้เข้มแข็ง

Chiangmai&Co พื้นที่ Coworking ศูนย์กลางผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพในภาคเหนือ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 คลี่คลาย โดยได้จัดสรรพื้นที่ทำงานแบบ Social Distancing ตอบสนองนโยบายภาครัฐ

ด้วยโต้ะนั่งทำงานแบบนั่งเดี่ยวและปรับระดับ พร้อมอินเตอร์เน็ตแบบไม่สะดุด ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันและมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์

นอกจากนั้นยังร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เตรียมจัดเวิร์คช็อปสุดพิเศษ Term Sheet Negotiation in Action for Fund-raising ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 11.30 –16.30 น. โดยทาง Chiangmai&Co ในฐานะเจ้าภาพเชิญชวนนักลงทุนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการระดมทุน (Fundraising) เพื่อเรียนรู้การเจรจาต่อรอง Term Sheet พร้อมพบปะกับ Angel Investors , VCs , Startups และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการลงทุนในสตาร์ทอัพเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในหัวข้อการส่งเสริมบทบาทของ Angel Investor ใน Startup Ecosystem

โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นได้ทั้งกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนจากเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้า กลุ่มธนาคาร กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย สตาร์ทอัพในพื้นที่ หรือ ผู้ที่มีส่วนในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกลุ่มนักลงทุน Angel Investor รุ่นใหม่ สำหรับเนื้อหาสาระที่จะมานำเสนออัดแน่นไปด้วยความรู้ เช่น เรื่อง การเจรจาต่อรอง Term Sheet เพื่อให้ความรู้เรื่องการเจรจาต่อรองข้อตกเงื่อนไขแต่ละข้อใน Term Sheet หลักและวิธีการคิด รวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองในรอบการลงทุนที่มีนักลงทุนมากกว่าหนึ่งราย หรือ เรื่อง การทำความเข้าใจเงื่อนไข Term Sheet เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์ของการทำ Term Sheet และข้อตกลงเงื่อนไขที่ควรเจรจาตกลงระหว่างนักลงทุนและสตาร์ทอัพที่เหมาะสมในระยะเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม Special Workshop ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการลงทุนระยะเริ่มต้น” ที่ NIA จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนและสร้างเวทีให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถนำเสนอแผนธุรกิจของตนเองต่อนักลงทุนได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นให้แข็งแรงขึ้น โดยทาง NIA เตรียมจัด Special WorkshopTerm Sheet Negotiation in Action for Fund-raising ทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมโอ๊ควูด แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายยน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบุรีศีภู บูทิก หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่, ครั้งที่ 4  จัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมาและครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

สำหรับ Startup ที่สนใจเข้ามานั่งทำงานเพื่อหาไอเดียต่อยอดธุรกิจที่ Chiangmai&Co หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์คช็อปครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2114-7270

Website: https://chiangmaiandco.org และ Facebook: Chiangmai&Co