“𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝗖 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰” 𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗛𝗢𝗨𝗥𝗦 ครั้งที่ 3

16 กันยายน 2020

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !! “𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝗖 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰” 𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗛𝗢𝗨𝗥𝗦 ครั้งที่ 3
** การให้คำปรึกษาทั้งหมด จะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด **
**𝟭 c𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 / 𝟮 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻𝗹𝘆**

หากท่านต้องการปรึกษาในเรื่องของการจัดทำบัญชีบริษัท การเสียภาษี การคัดสรรและจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เราขอเชิญเข้าร่วม District C Consultation Clinic ในช่วง Business Support Hours เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจาก Acclime ตลอด 1 ชั่วโมงเต็มๆ ทุกวันศุกร์

** ในส่วนของ market screening จะไม่ได้ครอบคลุมใน session นี้ หากมีการเพิ่มเติมในอนาคต เราจะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันที**

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษา มีดังนี้
1. สมัครผ่านลิงก์ – https://bit.ly/3jDCFBr
2. เลือกช่วงเวลาที่คุณสะดวกขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
3. เลือกผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของท่าน
4. ** หลังจากทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันภายใน 3 วัน**
5. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันแล้ว กรุณาตอบกลับอีเมลนั้นพร้อมกับแนบไฟล์ Pitch Deck ของคุณ
6. ถึงเวลาพบที่ปรึกษา! คุณอาจจะได้พบเพียงท่านเดียว แต่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านที่คุณเลือกไว้เช่นกัน !

—————————–
หมายเหตุ: เราจะปิดรับสมัครเมื่อมีการลงตารางเวลาเต็มทุกช่วงแล้ว
—————————–
วันที่จัดกิจกรรม: 18, 25 กันยายน 2563
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม: 10.00 น. – 17.00 น.